Lời chào
Tin hoạt động
Chào mừng bạn ghé thăm Công ty Cổ phần Tư vấn EPRO!
Tin tức hoạt động
Hoàn thành kiểm kê khí nhà kính cho ngành hoá chất
Công ty CP Tư vấn EPRO đã hoàn thành Kiểm kê khí nhà kính ngành hoá chất năm 2020 đối với hoạt động đốt nhiên liệu và quá trình công nghiệp theo Hợp đồng tư vấn với Bộ Công Thương nhằm phục vụ công tác kiểm kê, báo cáo cấp ngành theo quy định của Nghị định 06/2022/NĐ-CP.
Hoàn thành rà soát mức tiêu hao năng lượng ngành bia và nước giải khát
Trong khuôn khổ dịch vụ tư vấn cho Bộ Công Thương năm 2023, các nội dung quản lý được quy định trong Thông tư số 19/2016/TT-BCT về mức tiêu hao năng lượng ngành bia nước giải khát đã được rà soát, cập nhật và khuyến nghi dựa trên phản hồi của 92 cơ sở sản xuất và 46 Sở Công Thương. Các khuyến nghị chính liên quan đến cập nhật quy mô quản lý định mức tiêu hao năng lượng và mức tiêu hao năng lượng cho giai đoạn 2026-2030.
Hoàn thành đề xuất danh mục ưu tiên xây dựng tiêu chí nhãn sinh thái
Danh mục 55 tiêu chí nhãn sinh thái và lộ trình xây dựng cho 83 sản phẩm và dịch vụ đã được xây dựng và trình nộp Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong khuôn khổ dịch vụ tư vấn với Dự án Mở rộng Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững tại Châu Á với 5 quốc gia. Nhờ có sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhóm cán bộ công ty, Giám đốc EPRO đã hoàn thành dịch vụ tư vấn này thông qua rà soát trên 3000 sản phẩm và dịch vụ trong hệ thống phân loại sản phẩm của Việt Nam.
Bắt đầu khảo sát phục vụ giám sát các-bon cho dự án BioLive năm 2024
Trong khuôn khổ hợp đồng dịch vụ tư vấn với Nexus Carbon for Development Ltd, Công ty CP Tư vấn EPRO triển khai hoạt động khảo sát giám sát cac-bon thông qua phỏng vấn (269 hộ dân) và đánh giá hoạt động nhà bếp (8 hộ dân) tại 6 địa phương là Bình Định, Dak lăk, Hà Nội, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Trà Vinh, Vĩnh Phúc trong tháng 5 năm 2024. Hoạt động dự kiến sẽ thu thập và tổng hợp thông tin về đặc điểm, công nghệ, sử dụng nhiên liệu, rò rỉ và các chỉ số phát triển của dự án BioLive.
Hoàn thành bộ công cụ ước tính giảm phát thải khí nhà kính
Dự án hợp tác Việt Nam - Đức về Bảo vệ khí hậu thông qua thúc đẩy thị trường năng lượng sinh học bền vững tại Việt Nam (BEM) đã thực hiện nghiên cứu tiền khả thi cho các hoạt động đầu tư thay thế năng lượng hoá thạch bằng năng lượng sinh học cho 27 dự án thí điểm tại 15 doanh nghiệp. Bộ công cụ ước tính tiềm năng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của các dự án thí điểm này đã được xây dựng riêng theo đặc thù dự án kèm tài liệu hướng dẫn và dữ liệu từ hồ sơ dự án thí điểm.
More news
Đăng nhập