Thư viện
Dưới đây là kết quả nghiên cứu của chúng tôi về các quy định liên quan đến năng suất, chất lượng sản phẩm, biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và sản xuất và tiêu dùng bền vững (... đang được cập nhật)
Từ năm 2020, Công ty CP Tư vấn EPRO xây dựng máy chủ riêng để đảm bảo an ninh số liệu. Dưới đây là môt số website do chúng tôi xây dựng phục vụ mục đích nâng cao nhận thức, thu thập số liệu và hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính, đo lường, đánh giá và thực hiện dự án cải tiến (... trang này đang được cập nhật)
Cấp quốc gia, lĩnh vực, địa phương
Trang tin Năng suất chất lượng (Bộ Công Thương, 2010- 2020, bản lưu)
Trang tin sản xuất sạch hơn (Bộ Công Thương, 2008-2018, bản lưu)
Cấp cơ sở
Kiểm kê KNK cho doanh nghiệp dệt may và da giày (Bộ Công Thương, 2019, bản lưu)
Hiệu suất nồi hơi (Bộ Công Thương, 2019, bản lưu)
Hướng dẫn thực hiện TPM (Bộ Công Thương, 2019-2020, bản lưu)
Dưới đây là các tài liệu, báo cáo, sản phẩm được khách hàng chia sẻ (...đang được cập nhật)
Đăng nhập