Bắt đầu khảo sát phục vụ giám sát các-bon cho dự án BioLive năm 2024
Date: 07/05/2024
Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình hầm sinh học cho ngành chăn nuôi tại Việt Nam (BioLive) của Tổ chức SNV Việt Nam và công ty Nexus Carbon Ltd. Chương trình đang được thực hiện tại Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn (ngành chăn nuôi không chất thải, sản xuất phân hữu cơ, năng lượng sạch), góp phần nâng cao an ninh sinh học cho các trang trại nhỏ, đảm bảo vai trò quan trọng của khối tư nhân trong các hoạt động đầu tư công nghệ hầm biogas, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khí sinh học và đặc biệt là nguồn tài chính các-bon để phát triển bền vững. Mục tiêu của khảo sát nhằm thu thập thông tin về đặc điểm các đối tượng tham gia của dự án, các công nghệ đang được sử dụng, mức tiêu thụ nhiên liệu, rò rỉ cũng như các thông tin liên quan đến chỉ số phát triển bền vững. Nhiệm vụ bao gồm khảo sát các hộ sử dung hầm khí sinh học, tỷ lệ hầm không không hoạt động cũng như đánh giá mức độ tiêu thụ nhiên liệu theo phương pháp cập nhật của Tiêu chuẩn vàng GS về "Công nghệ và Thực hành áp dụng Năng lượng nhiệt phân tán". Khảo sát yêu cầu phỏng vấn trực tiếp 269 hộ dân tham gia dự án tại 4 tỉnh thành phố thuộc khu vực ôn đới là Thanh Hoá, Thái Nguyên, Hà Nội, Vĩnh Phúc và 3 tỉnh thuộc khu vực ấm nóng là Bình Định, Trà Vinh và Đăk Lak. Kết quả phỏng vấn được nhập tại chỗ vào phần mềm LogAlto, tổng hợp vào báo cáo kết quả giám sát cac-bon để tiếp tục phát triển các nội dung giám sát cacbon cho dự án BioLive. Đây là lần thứ 3 Công ty CP Tư vấn EPRO cung cấp dịch vụ cho dự án BioLive. Công ty đã được lựa chọn là đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát dữ liệu nền vào năm 2022 và khảo sát giám sát cac-bon lần đầu cho dự án vào năm 2023.
Đăng nhập