Phạm An BÌNH
Chức vụ:
Tư vấn viên
Từ năm:
2018
Chuyên môn:
Cn. Quản lý môi trường
Bình có 3 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án khảo sát và kiểm kê khí nhà kính. Ông đã tham gia khảo sát thực tế tại nhiều công trình khí sinh học ở 4 tỉnh thành trên cả nước. Hiện ông đang làm kỹ thuật viên và quản trị kênh cung cấp dữ liệu trực tuyến cho các dự án liên quan. 
Đăng nhập