Trịnh Thu HẰNG
Chức vụ:
Tư vấn viên
Từ năm:
2016
Chuyên môn:
Ks. công nghệ môi trường
Bà Hằng là một trong những tư vấn chính của Công ty CP Tư vấn EPRO. Trước khi tham gia EPRO, bà Hằng đã làm việc tại nhiều loại hình doanh nghiệp, từ tư vấn, kinh doanh đến đầu tư, với các vai trò khác nhau. Bà Hằng phụ trách quản lý và triển khai các dịch vụ tư vấn, đào tạo doanh nghiệp trong lĩnh vực cải tiến sản xuất (5S, TPM), các dịch vụ tư vấn về kiểm kê khí nhà kính, báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Bà Hằng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thúc đẩy các dịch vụ mới nổi của công ty.
Kinh nghiệm
Trên 15 năm kinh nghiệm
Hiểu biết và kinh nghiệm tư vấn cải tiến sản xuất tại doanh nghiệp (5S, TPM)
Hiểu biết và kinh nghiệm kiểm kê khí nhà kính ở quy mô doanh nghiệp, ngành và thành phố
Kỹ năng thiết kế, kiểm soát, quản lý dữ liệu lớn
Kỹ năng thiết kế khảo sát, thu thập và xử lý số liệu
Bằng cấp
Kỹ sư Công nghệ môi trường, Đại học Bách khoa Hà nội, Việt Nam
Cử nhân Tài chính doanh nghiệp, Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam
Đăng nhập