Hà Thị Thanh NGA
Chức vụ:
Điều phối viên dự án
Từ năm:
2016
Chuyên môn:
Cn. Quản trị kinh doanh
 
Đăng nhập