Trần Võ Thị TRANG
Chức vụ:
Tư vấn viên
Từ năm:
2012
Chuyên môn:
ThS. Khoa học bền vững
Bà Trang là một trong những thành viên đầu tiên của Công ty CP Tư vấn EPRO. Bà Trang quản lý, triển khai các dịch vụ tư vấn cải tiến, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sử dụng tài nguyên tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và các dự án nghiên cứu, tư vấn, đào tạo về sản xuất và tiêu dùng bền vững, kinh tế tuần hoàn cho các khu công nghiệp và đô thị. Bà Trang đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động kết nối, tăng cường sự tham gia của các bên liên quan của công ty.
Kinh nghiệm
Trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn cải tiến, phát triển bền vững
Có hiểu biết và kinh nghiệm chuyên sâu trong các hoạt động đào tạo, tư vấn doanh nghiệp về cải tiến sản xuất (5S, TPM)
Có hiểu biết kinh nghiệm làm việc chuyên sâu với Ban quản lý khu công nghiệp, đô thị
Có kỹ năng và kinh nghiệm chuyên sâu về khảo sát, bao gồm thu thập và xử lý dữ liệu với nhiều đối tượng
Có kỹ năng và kinh nghiệm chuyên sâu về truyền thông, kết nối các bên liên quan
Bằng cấp
Thạc sĩ Khoa học Bền vững, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Cử nhân Môi trường, Đại học khoa học Tự nhiên Hà Nội, Việt Nam
Đăng nhập