Lê Thuỳ LINH
Chức vụ:
Kế toán, hành chính
Từ năm:
2014
Chuyên môn:
Cn. Kế toán doanh nghiệp
Bà Linh là cổ đông, phụ trách kế toán và hành chính của Công ty CP Tư vấn EPRO. Trước khi là thành viên của Công ty CP Tư vấn EPRO năm 2014, bà Linh là kế toán cho nhiều tổ chức với các loại hình hoạt động đa dạng như tư vấn, giáo dục, thương mại. Bên cạnh chuyên môn kế toán, tài chính, bà Linh đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các đối tác, khách hàng với công ty cũng như giữa các thành viên trong công ty.
Kinh nghiệm
Trên 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính, kế toán
Hiểu rõ và tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán, tài chính
Giàu kinh nghiệm làm việc với các khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế
Giàu kinh nghiệm quản lý nhân sự, vận hành hoạt động của văn phòng
Giàu kinh nghiệm tổ chức đào tạo, sự kiện truyền thông
Bằng cấp
Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp, Học viện Tài chính (2007)
Đăng nhập