JOHNNY Wichink Kruit
Chức vụ:
Cố vấn kinh doanh
Từ năm:
2007
Chuyên môn:
ThS. Kỹ thuật điện
Johnny là cố vấn phát triển kinh doanh cho Công ty CP Tư vấn EPRO từ những ngày đầu thành lập năm 2007, hỗ trợ kỹ thuật từ năm 2014. Với trên 30 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam, ông có hiểu biết sâu sắc về bối cảnh, con người và các thách thức khác biệt về văn hoá. Ông đã từng làm việc tại công ty Nokia Siemens Networks và Quỹ nhi đồng của Liên hợp quốc UNICEF tại Việt Nam. Các đóng góp và hỗ trợ không ngừng nghỉ của ông đã giúp EPRO nâng cao chất lượng dịch vụ như ngày hôm nay. 
Kinh nghiệm
30 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam
Trưởng phòng Dịch vụ tại Nokia Siemens Networks (NSN) Việt Nam
Trưởng phòng Giải pháp tại Siemens Việt Nam
Quản lý Thông tin tại UNICEF Việt Nam
Kinh nghiệm làm việc phong phú với các dự án EPRO từ năm 2014. 
Bằng cấp
ThS. Kỹ thuật Điện tại Đại học Twente, Hà Lan 
Đăng nhập