Trịnh Khánh HOÀ
Chức vụ:
Tư vấn viên
Từ năm:
2022
Chuyên môn:
Ks. Máy và thiết bị trong công nghiệp hoá chất
 
Đăng nhập