Nguyễn Hải ANH
Chức vụ:
Tư vấn viên
Từ năm:
2019
Chuyên môn:
Ks. Công nghệ hoá học môi trường
Bà Hải Anh từng là kỹ thuật viên phân tích chất lượng môi trường tại Viện Khoa học Môi trường và sức khoẻ cộng đồng. Ngay từ khi tham gia Công ty CP Tư vấn EPRO, bà Hải Anh đã chứng minh tính năng động, sáng tạo và khả năng nghiên cứu, phân tích hiện trạng, số liệu trong các dự án tư vấn. Bà Hải Anh là một trong các chuyên gia tư vấn chính cho dịch vụ liên quan đến hoá học môi trường như kiểm kê khí nhà kính cho các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm, rác thải nhựa.... Bà đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động làm sạch và tổng hợp dữ liệu khảo sát và nghiên cứu của công ty.
Kinh nghiệm
Trên 6 năm kinh nghiệm làm việc
Có hiểu biết và kinh nghiệm kiểm kê và tính phát thải khí nhà kính cho các quá trình công nghiệp
Có hiểu biết và kinh nghiêm làm việc với dữ liệu trong lĩnh vực rác thải nhựa
Có hiểu biết và kinh nghiệm phân tích các dữ liệu chất lượng môi trường
Có kỹ năng làm sạch và tổng hợp số lượng lớn dữ liệu nghiên cứu, khảo sát, điều tra
Bằng cấp
Kỹ sư ngành công nghệ hoá học môi trường, trường học viện kỹ thuật quân sự
Đăng nhập