Tăng Thị Hồng LOAN
Chức vụ:
Giám đốc
Từ năm:
2007
Chuyên môn:
ThS. Công nghệ môi trường
Bà Loan là thành viên sáng lập và là Giám đốc Công ty CP Tư vấn EPRO. Trước khi thành lập Công ty CP Tư vấn EPRO, bà Loan là cán bộ nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bà là một trong ba thành viên đầu tiên của dự án UNEP/UNIDO về thành lập Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam. 
Chữ
Từ khi tốt nghiệp ra trường, bà Loan đã tích cực tham gia các sáng kiến về phòng ngừa ô nhiễm, thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên tại Việt Nam. Các kiến thức và kinh nghiệm quốc tế, hiểu biết về bối cảnh quốc gia cũng như mong muốn cải tiến chất lượng dịch vụ tư vấn đã giúp Công ty CP Tư vấn EPRO phát triển như ngày hôm nay. 
Kinh nghiệm
Trên 30 năm kinh nghiệm tổ chức, quản lý, điều phối, triển khai, quản lý và đảm bảo chất lượng dự án tư vấn
Làm việc với nhiều cơ quan ban ngành trong lĩnh vực công thương, tài nguyên và môi trường, xây dựng, tài chính...
Làm việc với nhiều doanh nghiệp sản xuất thép, xi măng, hoá chất, dệt may, da giầy, thuỷ sản, thực phẩm, đồ uống, xử lý chất thải...
Làm việc với nhiều dự án quốc tế như UNIDO, UNEP, WB, ADB, DANIDA, GIZ, SNV...
Xây dựng mối quan hệ hợp tác tin cậy với các đối tác, khách hàng
Nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại giá trị gia tăng cho các bên liên quan 
Bằng cấp
Master degree in Environmental Engineering of Ha Noi University of Science and Technology (HUST), Vietnam
Bachelor degree in Food Processing, Hanoi University of Science and Technology (HUST), Vietnam 
Bachelor degree in Languages (English), University of Languages and International Studies, Vietnam 
Đăng nhập